HƯỚNG DẪN TRANG ĐỘC GIẢ

1.     Giới thiệu: “Trang của tôi” (Trang bạn đọc)  nơi bạn đọc có thể theo dơi và tương tác với những thông tin về hoạt động của ḿnh tại thư viện (các yêu cầu mượn, yêu cầu giữ chỗ, yêu cầu ILL (mượn liên thư viện), các ấn phẩm đang mượn, các ấn phẩm mới của thư viện thuộc lĩnh vực ḿnh quan tâm).

Để sử dụng các chức năng của “Trang của tôi” bạn cần nhập Tên đăng nhập và mật khẩu của ḿnh.

Click chọn “Đăng nhập” ở trang chủà Xuất hiện cửa sổ đăng nhập

Bước 1: Đăng nhập:

 -   Tên đăng nhập (ví dụ: 250788)

-         Mật khẩu: ******

-         Click nút “Đăng nhập”

Bước 2: Nhấn vào Trang của tôi để vào trang độc giả.

Click

 

Click

Nhấn chọn vào trang của tôi: để xem thông tin cá nhân, lịch sử mượm trả, đóng góp ư kiến và bạn đọc có thể đổi mật mă cá nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.     Tra cứu thông tin cá nhân:

-         Sau khi đăng nhập thành công, nhấn vào Trang của tôi

-         Click vào “Thông tin cá nhân” à xuất hiện cửa sổ “Thông tin độc giả” gồm: Mă độc giả, họ và tên độc giả, giới tính, ngày sinh, đối tượng, bộ phận, loại thẻ, hạn thẻ, email, địa chỉ, điện thoại.

Lưu ư: Các thông tin Email, địa chỉ, số điện thoại độc giả có thể tự chỉnh sửa và lưu thông tin

 

 

 

Click vào Thoát để thoát đăng nhập

Click

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giao diện thông tin độc giả

 

3.     Lịch sử mượn trả: chức năng này cho phép người dùng theo dơi t́nh h́nh mượn trả của độc giả, cửa sổ này liệt kê đầy đủ danh sách tài liệu độc giả đă và đang mượn, trả ở ba chế độ: “Tài liệu c̣n nợ”, “Nợ và mượn trong ngày”, “Lịch sử mượn trả” với các thông tin chi tiết về sách mượn, trả như: Mă tài liệu, Nhan đề, ngày mượn, ghi chú (Tài liệu trả đúng hạn, tài liệu trễ hạn bao nhiêu ngày, tài liệu trả trễ hạn bao nhiêu ngày), gia hạn.

Click chọn “Lịch sử mượn trả” à Xuất hiện cửa sổ “Độc giả - Lịch sử mượn trả”.

 

 

 

Hộp lựa chọn xem danh sách mượn trả của độc giả

Click

 

Click lên nhan đề để xem thông tin tài liệu dưới dạng biểu ghi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giao diện lịch sử mượn trả

 

 

4.     Độc giả - góp ư: chức năng này cho phép tiếp nhận những yêu cầu, ư kiến đóng góp của độc giả và thông tin phản hồi của thư viện.

-         Click chọn “Góp ưà xuất hiện giao cửa sổ “Độc giả - Góp ư”

-         Người dùng nhập thông tin vào ô Nội dung rồi nhấn nút gửi.

 

 

Click

 

- Xem nội dung phản hồi

- Xem thời gian gửi

Down Arrow: Click
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giao diện độc giả - góp ư

5.     Đổi mật mă:

-         Click chọn “Đổi mật mă” à xuất hiện cửa sổ “Độc giả - Đổi mật mă”.

-         Nhập mật mă cũ

-         Nhập mật mă muốn đổi

-         Nhập lại mật mă muốn đổi

-         Nhấn nút “Đổi mật mă”

 

Nhập thay đổi mật mă

Click

Up Arrow: Click
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giao diện đổi mật mă