Liên kết website :Đang online: 292
Trong ngày: 1.184
Trong tuần: 70.282
Trong tháng: 11.066
Trong năm: 3.509.995
Tổng truy cập: 25.462.135
Thông tin trong ngành
[Đăng ngày: 10/08/2022]

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

[Đăng ngày: 13/12/2021]

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sạch, rèn luyện thể dục, thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CCVCCNLĐ).

[Đăng ngày: 24/11/2021]

Hội nghị sẽ trở thành một động lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

[Đăng ngày: 22/11/2021]

Ngày 18/11/2021, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm tiếp tục trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các ý kiến góp ý của các cơ quan thông tin, thư viện, các chuyên gia thuộc khu vực phía Nam; các cơ sở đào tạo ngảnh Thông tin – Thư viện tại Tp. Hồ Chí Minh; các công ty cung cấp giải pháp công nghệ về lĩnh vực thư viện cho Dự thảo lần 2 Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện”.

[Đăng ngày: 22/11/2021]

Ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất với sự tham gia của hơn 200 nhà hoạt động văn hoá đại diện cho phong trào văn hoá toàn quốc thời bấy giờ. 75 năm sau đó, cũng vào ngày 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Đây được xem là một ngày hội lớn, một "hội nghị Diên Hồng" của toàn ngành Văn hóa.

[Đăng ngày: 18/11/2021]

Ngày 07/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 2387/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát triển Văn hóa đọc năm 2021 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

[Đăng ngày: 17/11/2021]

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất- 75 năm nhìn lại

[Đăng ngày: 15/11/2021]

Ngày 12/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021) và các ngày Lễ lớn năm 2021 của đất nước.

[Đăng ngày: 10/11/2021]

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Khai mạc chấm chọn các tiết mục dự thi Liên hoan Cán bộ Thư viện tuyền truyền giới thiệu sách năm 2021.

[Đăng ngày: 26/10/2021]

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành CONSAL XVIII theo hình thức trực tuyến do Campuchia đăng cai tổ chức đã diễn ra vào ngày 22/10/2021.