1. Tìm cơ bản : Tìm tài liệu có nội dung (Nhan đề, Tác giả, Chủ đề,...) gần giống với từ khóa
  - Chọn Bộ sưu tập
  - Chọn Kho tài liệu
  - Nhập Từ khóa tìm kiếm
  - Chọn cách sắp xếp tài liệu tìm được và số lượng tài liệu hiển thị trên 1 trang
  - Nhấn nút Tìm kiếm (Có hình kính lúp) hoặc nhấn enter để tìm

2. Tìm nâng cao : Tìm tài liệu với nhiều toán tử kết hợp trên các trường dữ liệu khác nhau
  - Nhập thuật ngữ tìm vào ô Từ khóa, chọn các toán tử , HOẶC, LOẠI BỎ để kết hợp các điều kiện tìm kiếm, chọn trường tìm kiếm ứng với từ khóa cần tìm (Nhan đề, tác giả, chủ đề...)

3. Tìm chi tiết : Tìm tài liệu dựa trên các trường dữ liệu cụ thể
  - Nhập thuật ngữ tìm kiếm theo một hoặc kết hợp các điểm truy cập: Nhan đề tài liệu, Chủ đề, Số phân loại, Tên tác giả, Năm xuất bản, ISBN,...

Lưu ý :
  - Hộp lựa chọn Số tài liệu hiển thị giới hạn số tài liệu hiển thị, giúp quá trình tra cứu tiến hành nhanh hơn
  - Chọn Tìm tài liệu có file để tìm tài liệu có file tải về