Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/03/2011 ]
THƯ VIỆN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
Địa chỉ : 60 Hùng Vương , phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một

Số điện thoại: 0650.3828498
 

Tổng quan:
- Diện tích: 557.916 m2
- Số lượng xã, phường, thị trấn: có 14 phường, xã
- Dân số: khoảng 244.277 người

Về Thư viện:
- Thành lập ngày: 05/8/1986
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 557.916 m2
- Vốn tài liệu ban đầu (sách – báo): 1.000 bản sách
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2021)
- Tổng số sách hiện có: 49,487 bản sách
- Tổng số Báo-tạp chí hiện có: 57,217 tờ Báo - tạp chí

Ứng dụng CNTT:
- Hiện có 2 bộ máy vi tính phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tài liệu và phục vụ bạn đọc.
- Ứng dụng phần mềm quản lý thư viện zLIS6.0

Phục vụ: (năm 2021)
- Cấp thẻ: 90 thẻ.
- Phục vụ: 25,900 lượt độc giả.
- Luân chuyển sách, báo: 77,500 lượt. 

Nhân sự: 
- Họ và tên:

Bưu điện Văn hóa xã:
- Bưu điện văn hóa xã Tân An
- Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú

Thư viện phường:
- Thư viện phường Phú Lợi
- Thư viện phường Phú Mỹ
- Thư viện phường Định Hòa
Lịch làm việc:
   Làm việc trong giờ hành chính (Từ tứ 2 đến thứ 6 - Nghỉ thức 7 và Chủ nhật)
CÁC TIN KHÁC