Liên kết website :[ Đăng ngày: 26/03/2011 ]
THƯ VIỆN HUYỆN PHÚ GIÁO
Địa chỉ : Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3674.210

                                                          E mail: tvphugiao@gmail.com

 

Tổng quan:
    - Diện tích: 534,78 km2
    - Số lượng xã, thị trấn: 10 xã, thị trấn. 
    - Dân số: 88.807 người

Về Thư viện:
     - Ngày thành lập: 20/8/1999 
     - Diện tích sử dụng cho Thư viện: 268m2 
     - Vốn tài liệu ban đầu: 1000 bản sách, báo.
     - Đơn vị chủ quản: Trung tâm VHTT-TT huyện. 

Về tình hình phát triển vốn tài liệu:
(năm 2021)
     
- Tổng số sách hiện có: 63,653 bản
     - Tổng số báo - tạp chí:  42,135

Phục vụ: (năm 2021 )
      - Cấp thẻ: 65 thẻ. 
      - Lượt phục vụ: 15,950 độc giả. 
      - Luân chuyển sách, báo: 52,400 lượt. 
  
Ứng dụng CNTT: 
      - 10 máy tính
      - Ứng dụng phần mềm quản lý thư viện zLIS6.0

Nhân sự: 
     - Họ và tên: Nguyễn Thanh Luật - Cán bộ phụ trách - Trình độ: Cao đẳng Thư Viện, Đại học quản lý văn hóa.
    -   Họ và tên: Đỗ Thị Bích Liễu - Trình độ Trung Cấp Tin học Viễn Thông

Thư Viện xã – phòng đọc sách Cụm văn hóa xã: 04
 1- Thư viện xã An Bình
 2 - Thư viện xã Tân Long    
 3- Thư viện xã Tân Hiệp 
 4- Thư viện xã Phước Sang

Bưu điện Văn hóa xã: 
  - Bưu điện Văn hóa xã An Long
  - Bưu điện Văn hóa xã Tân Long
  - Bưu điện Văn hóa xã Tân Hiệp 
  - Bưu điện Văn hóa xã An Linh
  - Bưu điện Văn hóa xã Phước Hòa
  - Bưu điện Văn hóa xã Phước Sang
  - Bưu điện Văn hóa xã Phú Thịnh
  - Bưu điện Văn hóa xã An Bình

Lịch lám việc:
        Làm việc trong giờ hành chính (Từ tứ 2 đến thứ 6 - Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật)

CÁC TIN KHÁC