Liên kết website :[ Đăng ngày: 08/06/2012 ]
- Cung cấp thông tin theo nhu cầu của người đọc.
- Cung cấp thông tin qua bưu điện.
- Trả lời các câu hỏi của bạn đọc liên quan đến thông tin thư viện.
- Số hóa các loại hình tài liệu (Văn bản, tài liệu của các cơ quan lưu trữ).
- Xây dựng các tủ sách gia đình phục vụ cá nhân.
- Photocopy, scan tài liệu.

*Liên hệ: 
     - Phòng Hành chính - Điện thoại: 0274.3835889 
     - Phòng Mượn - Điện thoại: 0274.3822234
     - Phòng Báo-Tạp chí - Điện thoại: 0274.3822230  
Địa chỉ: 622 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
CÁC TIN KHÁC