Liên kết website :[ Đăng ngày: 15/09/2017 ]

Những thiếu thời lơ lửng / Hạnh Nguyên. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 272 tr .; 21 cm

Sách gồm 11 truyện ngắn và ba mẩu ghi chép nhỏ mà tác giả Hạnh Nguyên gọi bằng cái tên bất kỳ: phiếm truyện, tản mạn. Xuyên suốt tất cả các câu chuyện là một nhân vật chính: “nỗi cô đơn” với những “con người vô hình” và tuổi trẻ đang đi tìm hình hài của mình. Họ tồn tại trong cùng thành phố, song dường như vô hình với những người khác, thả mình trôi trong thế giới của riêng mình, đắm vào tổn thương và vụn vỡ của tuổi trưởng thành...

Số phân loại:  895.92234 / NH556TH

Số ĐKCB: VN.042983, M.183137, M.183138, M.183139, M.183140

CÁC TIN KHÁC