Liên kết website :[ Đăng ngày: 14/09/2015 ]

Đất đối không : Truyện ký / Trần Hữu Thực. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2014. - 247 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Đất đối không là cuộc chiến giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa vũ khí tối tân và lòng can đảm của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên ở vào thập niên bảy mươi của thế kỷ thứ XX. Lý tưởng của họ là: “Tất cả vì Tổ Quốc”. Mọi người đoàn kết trên chiến hào, trên các mặt trận kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… Cái không khí hào hùng tự tin của người dân Hà Nội cũng như nhân dân miền Bắc luôn được phản ánh  trong tác phẩm.

Trong tâm lý tiếp nhận của người đọc có thể nghĩ rằng Đất đối không sẽ mô tả chi tiết các trận đánh giữa ta và địch trên bầu trời miền Bắc. Đặc biệt, chờ đợi các trận đánh khốc liệt mười hai ngày đêm Hà Nội. Nhưng tác giả lại hướng ngòi bút vào một tâm điểm. Đó là cố “chụp” lại thần thái của cuộc chiến; ghi lại những suy nghĩ, hành động của lớp thanh niên; tái hiện cái khí thế của cuộc chiến tranh nhân dân từ thành thị đến nông thôn miền Bắc.

Số phân loại: 895.922803 / Đ124Đ

Số ĐKCB: M.184124, M.184125, M.184126, M.184127, VN.043570

CÁC TIN KHÁC