Liên kết website :[ Đăng ngày: 17/07/2023 ]
Những năm qua, Bình Dương luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác dân vận (CTDV) chính quyền, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Thông qua CTDV chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, nhân dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 
  Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, người dân đến làm
 thủ tục 
hành chính luôn cảm thấy thoải mái, hài lòng

 Nhân dân là chủ thể

Tại bộ phận “một cửa” phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, ông Lê Ngọc Sơn, người dân khu phố 4 đến làm giấy tờ đất đai và bày tỏ sự hài lòng, thoải mái trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục. Ông Sơn nói: “Lâu rồi tôi mới lên phường làm hồ sơ, giấy tờ. Khác với trước đây, nay thủ tục được nhanh chóng, thuận lợi hơn. Cán bộ phụ trách hướng dẫn tận tình, chu đáo, sẵn sàng giải đáp các vướng mắc của chúng tôi một cách nhẹ nhàng”.

Còn ở huyện Bàu Bàng, thời gian qua việc định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là một trong những hoạt động được huyện quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối thoại, tiếp xúc với dân, lấy người dân làm trung tâm là một trong những diễn đàn có ý nghĩa, thực hiện tốt CTDV chính quyền của địa phương này. Huyện đã tổ chức nhiều kênh tiếp xúc giữa lãnh đạo với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như giải quyết những bức xúc phát sinh ở cơ sở. Trên tinh thần đối thoại dân chủ, cởi mở, xây dựng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của huyện đã chia sẻ, giải thích, các vấn đề thuộc thẩm quyền được người dân quan tâm, kiến nghị, phản ánh.

Coi trọng dân vận chính quyền

Bình Dương xác định CTDV và CTDV chính quyền là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó nhiệm vụ then chốt là xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân; việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện CTDV của cơ quan, đơn vị phải gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của CTDV; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của CBCCVC trong thực hiện CTDV, bảo đảm CTDV luôn gần gũi với nhân dân.

Những nỗ lực trong cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và ý thức, trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng lên. Các địa phương cũng đã đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp với hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển của tỉnh.

Song song đó, văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được đổi mới. Phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”; việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”… của đội ngũ CBCCVC ngày càng được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận và tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Ông Huỳnh Phú Quý, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, xây dựng, ban hành những quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về CTDV phù hợp thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp với nguyện vọng, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong đó, trọng tâm là triển khai CTDV chính quyền gắn với cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

 HUỲNH THỦY
Nguồn trích:https://baobinhduong.vn
CÁC TIN KHÁC