Liên kết website :[ Đăng ngày: 01/07/2013 ]
Con đường đói khổ / Ben Okri ; Linh Bacardi dịch. - Hà Nội : Văn học, 2013. - 637 tr. ; 21 cm

Dựa trên huyền thoại dân gian yoruba về ABIKU ("con ranh, con lộn" chết đi rồi cứ lại tái sinh vô số kiếp), cuốn tiểu thuyết được kể qua cái nhìn của Azaro, một "con ranh" đã quyết định ở lại trần gian. Suốt cuốn sách là sự tương tác không ngừng giữa "thực tại" và thế giới siêu linh gợi nhớ tới một trong những truyện cổ tích Châu Phi cũng như những truyện kể trong thế kỷ 20 được khởi hứng từ văn học truyền khẩu, chẳng hạn như của nhà văn Amos Tutuola. Rốt cục, huyền thoại về ABIKU hay "con ranh" chết đi và tái sinh vô hạn mang ý hướng như một biểu tượng cho dân tộc Nigeria.

Môn loại: 892 / C430Đ

SĐKCB: M.157946, VN.036613
CÁC TIN KHÁC