Liên kết website :
Đang online: 107
Trong ngày: 9.993
Trong tuần: 72.518
Trong tháng: 143.734
Trong năm: 1.978.911
Tổng truy cập: 23.931.051
[ Đăng ngày: 04/08/2011 ]

Xây dựng văn hóa đạo đức, lối sống của người Việt Nam / GS.TS. Trần Văn Bính. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2011. - 439 tr ; 21 cm

Sự nghiệp đổi mới đang đặt văn hoá và con người vào vị trí cực kỳ quan trọng. Chưa bao giờ hai tiếng “văn hoá”, “con người” lại xuất hiện một cách thường xuyên trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước, và trong giao tiếp xã hội như hiện nay. Những vấn đề nóng bỏng, bức xúc mà xã hội đang rất quan tâm cũng là vấn đề văn hoá và con người.

Sự xuống cấp về văn hoá và đạo đức con người đang là nỗi đau chung của nhiều quốc gia, đang là vấn đề có tính toàn cầu. Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người ở nước ta hiện đang diễn ra trong một bối cảnh kinh tế - xã hội cực kỳ phức tạp, mà nổi bật nhất là sự xuất hiện đan xen các xu thế mới của lịch sử: xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xu thế toàn cầu hoá…

Sách gồm những bài viết về hai chủ đề lớn: Xây dựng và phát triển văn hóa và xây dựng và phát triển con người. Nội sung sách như một lời khẳng định, một sự tri ân đối với các giá trị văn hoá truyền thống, các phẩm chất và đạo lý làm người, những giá trị tuyệt vời trong di sản văn hoá dân tộc Việt Nam.

Môn loại: 306.09597 / X126D
SĐKCB: M.137963, M.137964, M.137965, VN.029248

CÁC TIN KHÁC