Liên kết website :[ Đăng ngày: 06/06/2024 ]
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ sách ngoài thư viện, tổ chức hiệu quả hơn nữa kế hoạch phối hợp luân chuyển phục vụ sách với các cơ quan, ban ngành trong huyện, từ đó giúp thư viện trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa đặc biệt là văn hóa đọc đến với bạn đọc trên địa bàn huyện. Với mục đích sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện, kết quả xử lý tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện. 

Trong hai ngày 05 và 06/6 tại hội trường Tung tâm Chính trị huyện, Thư viện Bắc Tân Uyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức trưng bày phục vụ sách tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Tại các gian trưng bày, thư viện thực hiện bố trí đầy đủ, đa dạng các loại sách với các nội dung về chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách lịch sử, danh nhân văn hóa, sách về các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan tuyên truyền, sách về quê hương Bình Dương, Bắc Tân Uyên…nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành, thành phần, cơ cấu tổ chức, hoạt động, đóng góp của các tổ chức chính trị, xã hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và huyện Bắc Tân Uyên nói riêng.

Với 500 bản sách được trưng bày và 600 bản sách được phục vụ bạn đọc tại chỗ đã góp phần giúp bạn đọc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đúng với tinh thần của Đại hội đề ra.

 Đây cũng là dịp Thư viện huyện trưng bày, phục vụ giới thiệu tới bạn đọc, nhân dân trong huyện các đầu sách mới về chính trị, văn hóa, xã hội được bổ sung hàng năm, giúp bạn đọc cập nhật thông tin mới, nâng cao kiến thức, hiểu biết của bản thân, từ đó truyền tải các thông điệp về văn hóa đọc ngày càng sâu rộng, hiệu quả thiết thực hơn.

 Một số hình ảnh:       
 
 
 
 
 
                                   
Thư viện huyện Bắc Tân Uyên
CÁC TIN KHÁC