Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/08/2015 ]

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945 / Trần Thị Ngân sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2013. - 60 tr. : ảnh ; 20 cm. - (Bộ sách kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân ta phải biết sử ta”,  thực hiện lời dạy đó, Đảng và nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, đặc biệt là việc dạy và học về lịch sử, lịch sử, truyền thống cách mạng được thông qua nhiều phương thức có sức hấp dẫn và rất sinh động: có thể học theo trường lớp, có thể thông qua phim ảnh, sách, báo hoặc nghe nói chuyện theo chuyên đề…

Để góp phần tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về lịch sử, truyền thống cách mạng cho đông đảo bạn đọc, nhất là đối với thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Mỹ thuật xuất bản bộ sách “Kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu”. Bộ sách gồm nhiều tập theo chuyên đề khác nhau.

Tập sách về “CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH  NGÀY  2 THÁNG 9 NĂM 1945” là một trong những tập sách của bộ sách “Kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu”. Bằng ảnh tư liệu, tập sách đã tái hiện một cách sinh động  các diễn biến của cách mạng tháng Tám 1945 – một cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: M.179049, VN.041650

CÁC TIN KHÁC