Liên kết website :[ Đăng ngày: 10/09/2015 ]
Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía Nam(DK1). - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 191 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các nhà giàn DKI nằm trong khu vực thềm lục địa phía nam.Đồng thời giới thiệu một số hoạt động của hải quân nhân dân Việt Nam trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ các quyền của Việt Nam ở khu vực biển, đảo, thềm lục địa của tổ quốc trong thời gian gần đây

Số phân loại: 320.109597 / NH556Đ

Số ĐKCB: M.186342, M.186343, M.186344, M.186345, VN.043599

CÁC TIN KHÁC