Liên kết website :[ Đăng ngày: 11/09/2023 ]
(BDO) Ngày 8-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

 
 
 Đoàn giám sát tham quan các sản phẩm của một cơ sở mộc
trên địa bàn phường Phú Thọ

Thủ Dầu Một là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể. Hiện nay, làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, nghề gốm và Lễ hội kỳ yên đình Tân An đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
 
Đoàn giám sát tham quan tìm hiểu tình hình tại di tích lò lu Đại Hưng, phường Tương Bình Hiệp
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã thông tin, trao đổi cũng như đặt ra một số vấn đề mà TP.Thủ Dầu Một cần quan tâm, như: giải pháp kết nối tài nguyên du lịch trên địa bàn để phát triển giá trị văn hóa truyền thống; phối hợp quảng bá, tiếp thị du lịch; hỗ trợ những cơ sở nghề truyền thống đang gặp khó khăn để giữ gìn và phát triển nghề; chính sách hỗ trợ giữ chân lao động trong các nghề truyền thống; công tác bảo đảm môi trường… 
 
 
 Đoàn giám sát làm việc với các ngành liên quan của
TP.Thủ Dầu Một sau khi khảo sát một số cơ sở trên
 địa bàn thành phố

Thay mặt đoàn giám sát, bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao những kế hoạch, định hướng của TP.Thủ Dầu Một trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống trên địa bàn. Bà đề nghị thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện phát triển du lịch một cách bài bản, có định hướng lâu dài; lưu ý thực hiện các kế hoạch, dự án quan trọng, đặc biệt là đề án về sơn mài Tương Bình Hiệp, phát huy di tích lò lu Đại Hưng; tiếp tục quan tâm công tác xã hội hoá du lịch, phát triển các dịch vụ du lịch để thu hút du khách…

Trước đó, đoàn giám sát đã đến tham quan, tìm hiểu tình hình tại một số cơ sở nghề truyền thống, như cơ sở mộc ở phường Phú Thọ, làng nghề sơn mài và di tích lò lu Đại Hưng ở phường Tương Bình Hiệp.

Hồng Thuận
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC