Liên kết website :Đang online: 49
Trong ngày: 487
Trong tuần: 69.585
Trong tháng: 10.369
Trong năm: 3.509.298
Tổng truy cập: 25.461.438
[ Đăng ngày: 20/07/2011 ]

Hạnh phúc ở quanh ta : Câu chuyện nhỏ đạo lý lớn / Nguyệt Hòa; Liêu Cập Đệ, Kiến Văn biên dịch. - Tái bản lần 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011. - 238 tr ; 21 cm. - (Tủ sách Tâm lý - Giáo dục)

Những bài học về đạo đức, có khi hài hước châm biếm, có lúc lại cảm động lòng người, chúng mang đến hương hoa của thời đại xa xưa, chúng mang ý nghĩa đạo lý và chân lý bất biến về đời người từng tồn tại suốt mấy ngàn năm lịch sử. Có nhiều người trải qua mười năm, hai mươi năm thậm chí cả một đời để tìm hiểu cuộc sống có ý nghĩa gì, và kết quả là đến lúc sắp chết có thể vẫn chưa tìm ra được. Hơn 100 câu chuyện nhỏ giàu trí tuệ, ẩn chứa những bài học đạo lý có giá trị vượt mọi thời đại, dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cám đỗ, tìm đến niềm vui, hạnh phúc sự chia sẻ và lòng từ ái, bao dung.


Môn loại: 158 / H107PH
SĐKCB: M.137777, M.137778, M.137779, VN.029212

CÁC TIN KHÁC