Liên kết website :[ Đăng ngày: 08/08/2017 ]
Những lựa chọn thay đổi cuộc đời : Cách người hùng chuyển bại thành thắng / Daniel R.Castro; Uông Xuân Vy, Trần Đăng Khoa dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2015. - 200 tr. ; 24 cm

Quyển sách này chia sẻ:

– Cách thức mà những người hùng đã và đang áp dụng trong hàng ngàn năm nay để chuyển bại thành thắng.

– Tại sao QUYẾT ĐỊNH ĐẰNG SAU QUYẾT ĐỊNH lại là quyết định quan trọng nhất mà bạn đưa ra.

– BẢY QUY LUẬT TẬP TRUNG THEN CHỐT chính là bảy quy luật tự nhiên ảnh hưởng đến những gì mà bạn tập trung tâm trí vào, những điều mà bạn tin tưởng và những thứ mà bạn trông đợi từ cuộc sống.

– Ba lựa chọn then chốt biến những người bình thường thành những người hùng

Số phân loại: 646.7 / NH556L

Số ĐKCB: M.201427, M.201428, M.201429, M.201430, VV.010521

CÁC TIN KHÁC