Liên kết website :


[ Đăng ngày: 23/01/2024 ]
Thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cho biết, đến cuối năm 2023, số doanh nghiệp (DN) tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể trên địa bàn tăng và ở mức khá cao, lên đến 750 đơn vị với số tiền chậm đóng, khó thu là hơn 159,7 tỷ đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác rà soát, tổ chức hội nghị tại đơn vị, đặc biệt là những đơn vị chưa tham gia bảo hiểm hoặc tham gia chưa đầy đủ để đưa vào khai thác, BHXH tỉnh đã đạt được kết quả khả quan.
Đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
Trao đổi với P.V, bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH tỉnh, chia sẻ: “Năm 2023, một số DN vừa phục hồi sau đại dịch Covid-19, nay lại gặp khó khăn mới do đơn hàng giảm mạnh, tồn kho tăng, khó tiếp cận vốn, chi phí lãi vay cao, nhiều DN phải cắt giảm nhân sự, thanh lý tài sản để giảm bớt khó khăn về dòng tiền. Giá cả một số hàng hóa thiết yếu tiếp tục tăng, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhiều lao động mất việc làm, giảm giờ làm nên gia tăng rút BHXH một lần đã gây áp lực lên ngành bảo hiểm”.
 
 
 Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách bảo hiểm đến từng đơn vị, gia đình. Ảnh: QUANG TÁM

Dự đoán trước những khó khăn chung trên, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, đó là triển khai quyết liệt các nghị quyết, văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo từng tháng, từng quý. Đơn vị phối hợp đồng bộ, tích cực với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, BHXH tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2022 với tổng số thu đạt 26.757,6 tỷ đồng, đạt 100,08% kế hoạch năm BHXH Việt Nam giao và tăng 3,79% (976 tỷ đồng).
Trong năm 2023, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.061.394 người, đạt 101,98% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với năm 2022; BHXH tự nguyện là 18.066 người, đạt 104,03% kế hoạch năm, tăng 66,58%; BHTN là 1.042.627 người, đạt 102,02% kế hoạch năm, tăng 2,18%; BHYT là 2.550.880 người, đạt 100,12% kế hoạch năm, tăng 4,17%; tỷ lệ bao phủ đạt 92,09% (vượt 0,09% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 546/ QĐ-TTg ngày 29-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ).
Bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai các loại hình bảo hiểm đến với người dân trên địa bàn, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác rà soát, tổ chức hội nghị tại đơn vị, đặc biệt là những đơn vị chưa tham gia bảo hiểm hoặc tham gia chưa đầy đủ để đưa vào khai thác. Đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bảo hiểm, lợi ích từng nhóm bảo hiểm đến từng đơn vị, gia đình, cá nhân. Trong năm 2023, có 1.037 đơn vị với hơn 103.000 lao động đã tham gia hội nghị khách hàng.
Cùng với đó, cơ quan BHXH đã phối hợp với ngành công an trong công tác thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với 494 đơn vị (tổng lao động là 12.374 người), tổng số tiền chậm đóng là 132,8 tỷ đồng, thu hồi được 74,1 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 55,82% (có 386/494 đơn vị khắc phục, đạt 78,14% số đơn vị trích nộp). Đơn vị phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh mời các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đến cơ quan BHXH làm việc hàng tuần để đôn đốc, nhắc nhở thu hồi số tiền chậm đóng...
Đẩy mạnh số hóa trong quản lý
Để bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong năm 2023, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định cho 1.320.839 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, giảm 138.808 lượt người (9,51%) so với cùng kỳ năm 2022, riêng chế độ ốm đau giảm 176.692 lượt người. BHXH tỉnh còn tổ chức kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần và quản lý người hưởng BHXH tại 83 đại lý chi trả thuộc hệ thống bưu điện, đạt 100% kế hoạch năm. Qua kiểm tra, đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, đồng thời đề nghị bưu điện xây dựng các giải pháp để quản lý chặt chẽ người hưởng chế độ BHXH hàng tháng phù hợp với từng địa bàn, tránh tình trạng chi sai phải thu hồi.
Việc đẩy mạnh số hóa trong quản lý, khai thác, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được BHXH tỉnh thực hiện đồng bộ. Hiện nay, toàn tỉnh có 19.638/19.647 đơn vị thuộc quản lý thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, đạt tỷ lệ 99,95% (tăng 9,31% so với năm 2022); có gần 1 triệu người đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (thông qua sử dụng phần mềm VssID - BHXH số), đạt tỷ lệ 46%. BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện công tác giao dịch điện tử. Hiện toàn bộ các TTHC của BHXH Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình. Các DVC này được cung cấp trên nhiều nền tảng, hình thức, như: Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC Quốc gia, Ứng dụng VssID, tổ chức IVAN.
 
 
 Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách bảo hiểm

Bà Lê Minh Lý cho rằng thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về công tác cải cách TTHC, nhìn chung, công tác cải cách TTHC của BHXH tỉnh đã đạt được kết quả tương đối cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm soát, sửa đổi, bổ sung, cắt giảm TTHC được BHXH tỉnh thực hiện thường xuyên, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý và đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân.
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh triển khai thực hiện thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến (từ tháng 11-2022), tạo thuận lợi cho người dân, DN và cơ quan BHXH. Tính đến nay, đã có hơn 20.621 trường hợp đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH. BHXH tỉnh đang thí điểm thực hiện sinh trắc vân tay dựa trên căn cước công dân gắn chíp đối với người dân khi đến nộp hồ sơ, qua đó bảo đảm chính chủ nộp hồ sơ, hạn chế và ngăn chặn tình trạng trục lợi khi hưởng các chế độ BHXH. Quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC, sử dụng thông tin, giấy tờ được tích hợp trên VNeID. Tính đến cuối tháng 12- 2023, toàn tỉnh có 2.024.104 thẻ BHYT được cơ quan BHXH tích hợp/xác thực với số căn cước công dân/định danh cá nhân, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

QUANG TÁM
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC