Liên kết website :[ Đăng ngày: 11/09/2015 ]

Làm gì khi có quá nhiều việc : Giảm công việc, tăng năng suất và tiết kiệm 90 phút mỗi ngày / Laura Stack; Ngô Lan Hương dịch. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015. - 250 tr .; 21cm

Nếu bạn thật sự nghiêm túc trong sự nghiệp, hẳn bạn đã đọc hàng loạt sách về quản lý thời gian và năng suất lao động nhằm sử dụng tốt hơn ngày làm việc của mình. Cuốn sách Làm Gì Khi Có Quá Nhiều Việc độc đáo trong cách tiếp cận với quy trình công việc. Bạn sẽ thấy một hơi thở mới mẻ trong lĩnh vực này. Thông điệp trọng tâm của cuốn sách này là: “Làm ít đi, chứ không phải nhiều thêm, vì vậy, bạn có thể làm việc tốt hơn và tập trung hơn”. Nhiều người sẽ thấy đây là một khái niệm lạ lùng, bởi họ ngày càng phải làm việc nặng nhọc hơn và kéo dài hơn với các nguồn lực ít. Đây chính là lý do vì sao thông điệp của cuốn sách này lại quan trọng. Qua vài thập kỷ, chúng ta đã học cách đạt được siêu năng suất nhưng theo cách không thể duy trì lâu dài.

Tác giả Laura Stack gửi gắm công thức, quy trình để làm việc năng suất trong cuốn sách này. Chúng ta đều biết rằng làm việc chăm chỉ chắc chắn có thể giúp bạn thăng tiến và thành công. Nhưng cũng như bất kỳ điều gì, sự điều độ chính là chìa khóa. Làm việc quá nhiều không chỉ đẩy bạn xa khỏi gia đình, bạn bè mà còn có thể tác động lớn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bạn.

Số phân loại: 658.4 / L104GI

Số ĐKCB: M.186323, M.186324, M.186326, VN.043593

CÁC TIN KHÁC