Liên kết website :[ Đăng ngày: 27/03/2011 ]
THƯ VIỆN HUYỆN DẦU TIẾNG
Địa chỉ: Khu phố 4B - Thị trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng
Điện thoại: 06503.522.908
 

    Huyện Dầu Tiếng mới được tái lập vào tháng 8/1999, diện tích tự nhiên: 719,84km2, dân số: 107.849 người. Đây là huyện phát triển công nghiệp trồng và chế biến mũ cao su rất mạnh
Về thư viện
     - Thư viện huyện Dầu Tiếng được thành lập từ năm 9/2000
     - Vốn sách ban đầu 250 bản sách, 870 tờ báo và tạp chí.
     - Diện tích sử dụng: 180m2,
     - Đơn vị chủ quản: Trung Tâm VHTT-TT Huyện Dầu Tiếng

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2021)
    -Tổng số sách hiện có: 56,681 bản. 
    -Tổng số tờ Báo - tạp chí: 10,800 tờ.

Phục vụ: (năm 2021)    
    - Cấp thẻ: 100 thẻ.  
    - Phục vụ: 32,724 lượt độc giả. 
    - Luân chuyển sách, báo: 65,448 lượt. 

Ứng dụng CNTT: 
    - 02 bộ máy tính
    - Ứng dụng phần mềm quản lý thư viện zLIS6.0

Nhân sự: 
    - Họ và tên: Phạm Vũ Thụy Linh - Phụ trách thư viện: Cử nhân kinh tế luật
  
Thư viện xã – phòng đọc sách Cụm VH xã: 01 
    -Thư viện cụm Văn hóa liên xã Minh Hòa

Bưu điện Văn hóa xã: 9 điểm. 
    1. Bưu điện Văn hóa xã Minh Thạnh
    2. Bưu điện Văn hóa xã Minh Tân
    3. Bưu điện Văn hóa xã Định Hiệp
    4. Bưu điện Văn hóa xã An Lập 1
    5. Bưu điện Văn hóa xã An Lập 2
    6. Bưu điện Văn hóa xã Thanh An
    7. Bưu điện Văn hóa xã Long Hòa
    8. Bưu điện Văn hóa xã Long Tân
    9. Bưu điện Văn hóa xã Cần Nôm
    
Lịch làm việc:
       Làm việc trong giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thức 6 - Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật) 

CÁC TIN KHÁC