Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/02/2013 ]
Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông / Trần Công Trục chủ biên. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 395 tr. ; 24 cm

Lòng yêu nước, tinh thần tự chủ và bất khuất từ bao đời đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tạo nên sức mạnh thần kỳ để nhân dân ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, dân tộc ta đã độc lập nhưng bờ cõi nước ta ở một số nơi vẫn chưa yên. Đặc biệt, trên Biển Đông, nơi cửa ngõ của Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị đánh chiếm, quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng đang bị tranh chấp, nhòm ngó và đe dọa.

Cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” gồm 4 chương: Chương 1: Vị trí và vai trò của biển, đảo Việt Nam trong Biển Đông; Chương 2: Việc xác lập các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; Chương 3: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa; Chương 4: Tranh chấp Biển Đông: Thực trạng và giải pháp. Ngoài ra còn có phần phụ lục: Các văn bản chính thức của nhà nước Việt Nam về các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; Các bài nghiên cứu về Biển Đông của các nhà khoa học.

Môn loại:  320.109597 / D125Â
SĐKCB: M.155492, M.155493, VV.007476
CÁC TIN KHÁC