Liên kết website :[ Đăng ngày: 25/12/2015 ]

Ký sự Trường Sa, Hoàng Sa / Etcetera Nguyễn chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 134 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Giới thiệu 19 bài báo, với các bài tiêu biểu như Không để mất một tấc biển đảo (Đình Phú), Chuyến trở về của một người Việt làm báo trên đất Mỹ (Chi Lê), Kể chuyện tác nghiệp ở Biển Đông (Etcetera Nguyễn), Nhân chứng sống kể chuyện thật (Anh Vũ), Can đảm vượt khỏi sự bưng bít thông tin (Nguyễn Xuân Thủy)… Từ chủ đề các bài báo được tập hợp thì chưa có gì mới so với rất nhiều bài báo cùng chủ đề đã được công bố, nhưng cuốn sách lại có giá trị, ý nghĩa riêng, vì đây là tác phẩm mà tác giả là nhà báo, là người Việt Nam ở nước ngoài, hoặc tác phẩm viết về họ trong các chuyến hành trình trên Biển Đông

Số phân loại: 320.109597 / K600S

Số ĐKCB: M.194627, M.194628, M.194629, M.194630, VN.044929

CÁC TIN KHÁC