Liên kết website :[ Đăng ngày: 25/09/2023 ]
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là một trong những “kim chỉ nam” để y tế cơ sở triển khai tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện lộ trình xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2030, thời gian qua, Bình Dương đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở... Từ đó, công tác này đã đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và góp phần giảm gánh nặng cho y tế tuyến trên.

Quyết tâm thực hiện

Hiện nay, việc thực hiện và hoàn thành tốt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, năng lực của hệ thống y tế cơ sở. Ban đầu, việc triển khai thực hiện 10 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia của tỉnh còn nhiều khó khăn và lớn nhất là tình trạng một số trạm y tế không đủ tiêu chuẩn để xây dựng chuẩn và tình trạng thiếu bác sĩ tại các trạm y tế. Tuy nhiên, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thường xuyên xuống tận các xã giám sát, kiểm tra thực hiện bộ tiêu chí nhằm nắm bắt, biết được tiêu chí nào còn thiếu và có hướng khắc phục để bảo đảm quá trình xây dựng được thực hiện theo đúng tiến độ.
 
 
 Ngành y tế tỉnh phúc tra xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030 tại TP.Thuận An

Trao đổi với P.V, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết toàn tỉnh hiện có 91 trạm y tế ở xã, phường, thị trấn. Nhằm nâng cao chất lượng, đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, ngành y tế tập trung tuyên truyền, huy động nguồn lực Nhà nước và xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tuyến cơ sở. Ngành đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bố trí nguồn nhân lực bảo đảm định biên theo vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch bảo đảm có bác sĩ làm việc thường xuyên, định kỳ tại các trạm. Ngành cũng tham mưu UBND các cấp ưu tiên nguồn lực, đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ, sắp xếp lại các phòng chức năng của các trạm y tế theo quy định, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Để đẩy nhanh lộ trình xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, ngành y tế tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Ngành đã trực tiếp cùng với 9 trung tâm y tế huyện, thị, thành phố rà soát những vấn đề khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ; tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó làm sau.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết: “Với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế, UBND huyện Dầu Tiếng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn hoàn thiện lộ trình 10 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó, UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh, đội ngũ cán bộ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề, áp dụng phương pháp chữa bệnh mới vào điều trị, chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân”.

Kim chỉ nam cho y tế cơ sở hoạt động

Hiện nay, ngành y tế tỉnh đang tiến hành phúc tra xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín nhấn mạnh: “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là một trong những kim chỉ nam để y tế cơ sở triển khai tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các trạm y tế tự chấm điểm theo thang điểm của bộ tiêu chí, sau đó Sở Y tế thành lập các đoàn phúc tra với đầy đủ thành phần theo hướng dẫn của Quyết định số 1300/QĐ- BYT của Bộ Y tế để có đánh giá toàn diện, khách quan. Bộ tiêu chí mới rất rõ ràng, cụ thể nên việc chấm điểm rất thuận lợi, song nhiều tiêu chí nhỏ gộp trong một danh mục tiêu chí lớn nên nếu không đạt tiêu chí lớn này số điểm bị trừ rất nặng. Tiêu chí dễ bị trừ điểm nhất của các trạm y tế là về khám, chữa bệnh y học cổ truyền và phục hồi chức năng”.
 
 
 Y, bác sĩ Trạm Y tế phường An Thạnh (TP.Thuận An) khám, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030. Đây là những yêu cầu cơ bản đối với y tế xã cần đạt đến năm 2030. Hàng năm, các xã đánh giá 10 tiêu chí quốc gia của y tế xã. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế phải đạt từ 80 điểm trở lên và có thời hạn trong 3 năm, nếu các năm tiếp theo không đạt thì phải rút danh hiệu đã công nhận.

Các xã buộc phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, như: Đạt từ 80% tổng điểm trở lên; số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên và không bị điểm liệt sẽ được công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Có những trường hợp đã đạt được các tiêu chí trong bộ tiêu chí này, nhưng chưa đạt các quy định, tiêu chuẩn trong một số quy định khác do Bộ Y tế và các bộ, ngành ban hành thì vẫn phải tiếp tục phấn đấu để đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn. Các tiêu chí đánh giá dựa theo các quy định hiện hành, nhưng khi các quy định đó thay đổi thì tiêu chí đánh giá phải thay đổi. 

HOÀNG LINH
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC