Liên kết website :[ Đăng ngày: 04/04/2021 ]

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử trong công nhân lao động

Bình Dương chuẩn bị tốt công tác bầu cử

Bình Dương: Thành lập các Tiểu ban triển khai thực hiện công tác bầu cử

Các nội dung cần tuyên truyền về bầu cử đai biểu quốc hội đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử


Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trong tỉnh: Bảo đảm tiến độ, quy trình

Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV: Nhiều đóng góp nổi bật

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thống nhất ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

HƯỚNG TỚI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP

Thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cửCÁC TIN KHÁC