Liên kết website :


[ Đăng ngày: 29/01/2024 ]
Năm 2023, thực hiện Đề án Thành phố thông minh, Bình Dương đã đẩy mạnh mô hình liên kết “3 nhà”, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

 
 Nhiều hoạt động ươm tạo tài năng, đổi mới sáng tạo được Bình Dương quan tâm

 Cụ thể, tỉnh đã thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp, trường đại học tổ chức các hội thảo khoa học, cuộc thi đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hình thành và vận hành các khu hỗ trợ khởi nghiệp, phòng thí nghiệm, trung tâm ươm tạo, thu hút nguồn nhân lực. Trong năm 2023, đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore, một hướng phát triển mới giúp kết nối sâu hơn giữa viện - trường và doanh nghiệp trong tỉnh, nhằm phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

PHƯƠNG LÊ
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn
CÁC TIN KHÁC