Liên kết website :[ Đăng ngày: 26/09/2023 ]
Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc đối với cộng đồng và đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện; góp phần thay đổi nhận thức, hành động và thói quen đọc sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số; Sáng ngày 22/9/2023, tại hội trường Trung tâm Chính trị Thành uỷ thành phố Thuận An, Thư viện thành phố Thuận An tổ chức nói chuyện chuyên đề "Phát triển văn hóa đọc trong thời đại số".
 
 Ông Nguyễn Tấn Dũng – Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao thành phố Thuận An
 
 Ông Trần Văn Mười –Nguyên Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin - Thể thao thành phố Thuận An

Tham gia buổi nói chuyện chuyên đề với hơn 70 cán bộ, công chức văn hóa, cán bộ phụ trách thư viện, phòng đọc các xã phường, trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng các xã, phường; cán bộ thư viện các trường học, các giáo viên, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức... đang làm việc tại thành phố Thuận An.

Với vai trò là báo cáo viên, ông Trần Văn Mười – Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thành phố đã triển khai một số vấn đề xung quanh kỹ năng đọc sách, sự tác động của Internet và các thiết bị kỹ thuật số đối với đời sống con người; những cơ hội mà Internet mang lại và mặt trái của nó; vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách trong thời đại số; đọc sách gì và đọc như thế nào? xây dựng môi trường khuyến khích văn hóa đọc...
 
 
 Giáo viên, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức đến dự buổi Nói chuyện chuyên đề 
            
Buổi nói chuyện chuyên đề đã giúp người nghe hiểu sâu hơn về ý nghĩa và lợi ích của việc đọc sách. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách cũng như việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội và nhận định đúng hơn, thúc đẩy tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay./.

Thư viện thành phố Thuận An

CÁC TIN KHÁC