Liên kết website :[ Đăng ngày: 21/07/2013 ]

Một đêm duy nhất / Rabindranath Tagore; Nguyễn Bích Lan, Lê Ngọc Anh dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2013. - 247 tr. ; 21 cm. - (Tập truyện ngắn của Tagore, tác giả đầu tiên của Châu Á được nhận giải thưởng Nobel Văn học)

Tập truyện ngắn của Tagore, Tác giả đầu tiên của Châu Á được nhận giải thưởng Nobel văn học.

Xưa nay bạn đọc trên toàn thế giới biết đến Rabindranath Tagore không chỉ vì là ông là một nhà thơ nổi tiếng, mà còn bởi ông là một cây viết truyện ngắn xuất sắc của Ấn Độ. Tập truyện Một đêm duy nhất giới thiệu những truyện ngắn hay nhất của Tagore về đề tài người phụ nữ Ấn Độ trong hôn nhân. Dưới chế độ hà khắc với những quan niệm tín ngưỡng, tập tục cổ hủ, người phụ nữ Ấn Độ hầu như không có quyền quyết định bất cứ điều gì, kể cả mạng sống của mình. Qua văn chương, Tagore đã thừa nhận quyền lên tiếng của người phụ nữ và thừa nhận sự đấu tranh của họ trước những tủi nhục bằng sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc.

Môn loại: 891.4 / M458Đ

SĐKCB: M.157620, M.157621, M.157622, VN.036489

CÁC TIN KHÁC