Liên kết website :


[ Đăng ngày: 19/10/2017 ]

Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam / Quí Lâm sưu tầm và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 399 tr. : ảnh ; 27 cm

Giới thiệu những hình ảnh về Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam, tình cảm của Bác dành cho phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số tác phẩm của Bác. Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới. Chiến lược và chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020

Số phân loại:  959.704092 / B101H

Số ĐKCB: M.209116, VT.006842


-----------------------------------------------------------------------------------------

Phong trào phụ nữ "ba đảm đang" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Lê Chân Phương biên soạn. - Tái bản. - Hà Nội : Phụ nữ, 2005. - 271 tr .; 20 cm

Giới thiệu về phóng trào phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Số phân loại:  305.4209597 / PH431TR

Số ĐKCB: M.060222, M.060223, M.060224, M.060225, VN.013236


-----------------------------------------------------------------------------------------

Người hội trưởng phụ nữ đầu tiên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 343 tr .; 22 cm

Gồm một số bài viết thể hiện những trích cảm mà các đồng nghiệp, đồng chí, gia đình dành cho Lê Thị Xuyến, người hội trưởng phụ nữ đầu tiên cùng với sự đóng góp to lớn của chị cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Số phân loại:  895.922803 / NG558H

Số ĐKCB: VN.018096, M.080657, M.080658, M.080659, M.080660


-----------------------------------------------------------------------------------------

Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam / Lê Thi. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014. - 179 tr. ; 21 cm

Phác họa vài nét về cuộc sống gia đình Việt Nam và sự đóng góp công lao quan trọng của phụ nữ Việt Nam để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Số phân loại:  305.409597 / TR527TH

Số ĐKCB: M.177035, M.177036, M.177037, M.177038, VN.041296


-----------------------------------------------------------------------------------------

Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc / Mai Ngọc Chúc, Hoàng Khôi biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 388 tr. ; 21 cm

Tuyển tập những câu chuyện về các nữ thần, thánh mẫu, liệt nữ, tài nữ của các dân tộc trên đất nước Việt Nam từ xưa đến nay

Số phân loại:  398.209597 / PH500N

Số ĐKCB: M.170770, M.170771, M.170772, M.170773, VN.040146


-----------------------------------------------------------------------------------------

Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay / Lê Thị Bừng chủ biên; Nguyễn Thị Vân Hương, Hoàng Thanh Thúy biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 210 tr. ; 21 cm

Qua nội dung của sách, người đọc thấy được ý nghĩa tích cực và sự cần thiết của “tứ đức” đối với phụ nữ ngày nay, nhất là đối với các bạn trẻ. Đó là những phẩm chất đạo đức mang ý nghĩa nhân bản sâu sắc giúp cho người phụ nữ phấn đấu thành người con, người vợ, người mẹ, người công dân tốt mà xã hội nào, thế hệ nào cũng trân trọng và tôn vinh

Số phân loại:  177.082 / C455D

Số ĐKCB: M.171928, M.171929, M.171930, M.171931, VN.040394


-----------------------------------------------------------------------------------------

Vai trò, địa vị của người phụ nữ Việt Nam những ghi nhận mang tính lịch sử về nữ giới và quyền nữ giới / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2014. - 406 tr .; 27 cm

Giới thiệu địa vị, nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa - nay và sự phát triển mang tính chất thời đại. Hình ảnh người phụ nữ từ những câu chuyện và danh ngôn. Những ghi nhận mang tính lịch sử về nữ giới và quyền nữ giới...

Số phân loại:  305.409597 / V103TR

Số ĐKCB: VT.006013


-----------------------------------------------------------------------------------------

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên biến đổi xã hội nhanh / Bùi Thế Cường chủ biên. - Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2007. - 342 tr. : minh họa ; 24 cm

Tập hợp những bài viết, nghiên cứu nói về vận dụng tiếp cận giới vào nghiên cứu ở Việt Nam trong thập niên 2000, giới trong giáo dục đào tạo, phụ nữ và gia đình, phụ nữ vươn lên vượt khó và trong các nhóm xã hội. Từ nhận thức đến hành động và những câu chuyện thành công

Số phân loại:  305.409597 / PH500N

Số ĐKCB: VV.007772


-----------------------------------------------------------------------------------------

Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 427 tr .; 21 cm

Tập trung trình bày vai trò quan trọng của phụ nữ trong lịch sử Việt Nam và phụ nữ với di sản văn hóa của dân tộc

Số phân loại:  305.409597 / PH500N

Số ĐKCB: M.141168, M.141169, M.141170, VN.029983


-----------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC