Liên kết website :[ Đăng ngày: 08/09/2013 ]

Cô gà mái xổng chuồng / Hwang Sun-mi; Kim Hwan-Yeong vẽ tranh; Nguyễn Thị Thu Vân dịch. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2013. - 196 tr. : tranh màu ; 23 cm

Cô gà mái xổng chuồng là một trong những tác phẩm thiếu nhi được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Chuyện kể về cô gà mái Mầm Lá, cô gà duy nhất trong đàn không ăn chúi đầu vào máng mà lại thò cổ qua lưới sắt để ngắm tán cây Mimosa ngoài vườn, cũng là cô gái duy nhất có một cái tên do cô tự đặt. Đặc biệt như thế nên cô cũng chẳng muốn chấp nhận một cuộc sống quanh quẩn trong chuồng chỉ đề ăn cám và đẻ trứng. Cô mơ được đi lại đó đây, được ấp trứng và dẫn bầy con của mình tha thẩn khắp nơi như Gà Mái nhà - thành viên của gia đình sân vườn.

Ước mơ của Mầm Lá có phải hoang đường? Mà có gà công nghiệp nào mà lại đầy quyết tâm và nghị lực được như cô?

Những trang viết tràn xúc cảm về cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm mà thú vị trên đồng hoang, rừng thông và hồ nước, về tình yêu và sự hy sinh của cô gà mái đặc biệt đó khiến tác phẩm trở thành cuốn truyện được yêu thích nhất của hàng triệu thiếu nhi tại Hàn Quốc.

Môn loại: 895.7 / C450G

SĐKCB: VV.008044, M.161190, TN.041739

CÁC TIN KHÁC