Liên kết website :[ Đăng ngày: 13/05/2024 ]
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước, người đứng đầu đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Căn cước.
 
 
Công an TP.Thuận An triển khai một số điểm mới của Luật Căn cước để cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cập nhật. Ảnh: TÂM TRANG

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Căn cước; tiếp tục đẩy mạnh công tác làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi có chỉ đạo yêu cầu thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước…
Kể từ ngày 1-7-2024, Luật Căn cước bắt đầu có hiệu lực. Điểm đáng chú ý, Luật Căn cước có nhiều điểm mới, điển hình như việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, AND, giọng nói… Do vậy, theo kế hoạch, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chủ động bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan để đầu tư trang thiết bị phục vụ triển khai thu thập mống mắt, tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, căn cước điện tử và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp.

HƯNG PHƯỚC
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn
CÁC TIN KHÁC