Liên kết website :[ Đăng ngày: 07/06/2023 ]
TTĐT - ​Chiều 05-6, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị toàn quốc về "Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến".​​

​Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ cùng các sở, ban ngành tỉnh.

Hội nghị đã giới thiệu Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023 nhằm thực hiện đánh giá Cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương dưới góc độ người sử dụng. Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 3 trụ cột với tổng điểm 100 gồm: Tiêu chí đánh giá chức năng (70 điểm); tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm); tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (10 điểm). Đánh giá chất lượng Cổng dịch vụ công  Bộ, ngành, địa phương được chia thành 5 mức độ: A, B, C, D, E với mức điểm cụ thể…

Để đánh giá hiện trạng, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp DVCTT lần thứ nhất. Phạm vi đánh giá chất lượng cung cấp DVCTT từ góc độ trải nghiệm của người sử dụng đối với Cổng dịch vụ công của 20 Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Theo kết quả đánh giá: Điểm trung bình đối với khối Bộ, ngành là 56,35. Điểm trung bình của khối địa phương là 65,5.

 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương​

Tổng số dịch vụ công của cả nước là 122.853 dịch vụ, gồm 4.678 dịch vụ công khối Bộ và 118.175 dịch vụ công khối tỉnh, trong đó có 71% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến. Để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, năm 2023, các Bộ ngành, địa phương tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản. Cụ thể, rà soát, lựa chọn và triển khai thủ tục hành chính đủ điều kiện DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP tối thiểu: 80% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng DVCTT; 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình. Ban hành văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng sở, ngành, quận, huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Ban hành chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, cần phải thay đổi cách làm DVCTT, đầu tiên là cách thức tiếp cận, nâng cao chất lượng dịch vụ công, mục tiêu đến năm 2025 có trên 90% hồ sơ thực hiện DVCTT.

Các Bộ, ngành, địa phương nâng cấp phần mềm thực hiện DVCTT; khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính, DVCTT, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, sau đó sẽ đơn giản hoá cho các thủ tục còn lại; cần cung cấp đầy đủ, đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân…

Yến Nhi
Nguồn trích: https://www.binhduong.gov.vn/
CÁC TIN KHÁC