Liên kết website :[ Đăng ngày: 18/11/2021 ]

Ngày 07/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 2387/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát triển Văn hóa đọc năm 2021 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

 

 Ảnh: Trao Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2020

Giải thưởng phát triển Văn hóa đọc là một trong những hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, nhằm ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tính đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021 (theo công văn số 2387/BVHTTDL-TV), Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ) đã nhận được tổng cộng 53 hồ sơ của tập thể và cá nhân gửi xét tặng, bao gồm: 33 hồ sơ tập thể (gồm: 07 thư viện công cộng cấp tỉnh, 03 thư viện công cộng cấp huyện, 02 thư viện cộng đồng, 21 thư viện Bộ, ngành), 20 hồ sơ cá nhân (gồm: 07 hồ sơ cá nhân thuộc thư viện công cộng, 09 hồ sơ cá nhân thuộc thư viện chuyên ngành, 04 hồ sơ cá nhân của cơ quan, tổ chức khác).

Năm 2021, số hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc không tăng do tác động của Covid-19 đến toàn bộ đời sống xã hội, nhiều đơn vị không triển khai được đầy đủ hoạt động theo kế hoạch hoặc phải hoạt động cầm chừng nên các đơn vị, cá nhân đã không kịp hoàn thiện hồ sơ xét tặng Giải thưởng phát triển Văn hóa đọc. Có thể nói, dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong đó có ngành thư viện.

Theo Quy chế Giải thưởng, BTC dự kiến sẽ thành lập Hội đồng xét giải thưởng phát triển Văn hóa đọc cho các tập thể và cá nhân gửi hồ sơ về cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự kiến Lễ Tổng kết và Trao giải phát triển Văn hóa đọc sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội.

Thanh Đức - ATK.

http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

CÁC TIN KHÁC