Liên kết website :[ Đăng ngày: 10/01/2024 ]
(BDO) Sáng 10-1, Ban Nội Chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành trong cả nước, với hơn 2.300 đại biểu tham dự. 
 
 
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Dương

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.
 
 Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao (bên phải, hàng trên), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Bá (bên trái, hàng trên), Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Dương

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tỉnh ủy, Thành ủy; sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, ngành nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Năm 2024, ngành nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Cùng với đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham luận, phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trong năm 2024 và thời gian tới.
  
 
 
 Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Dương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà ngành nội chính Đảng đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, từ Trung ương đến địa phương đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ở Trung ương và các địa phương, góp phần khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. 

Bên cạnh đó, Trung ương đã ban hành 3 quy định về “kiểm soát quyền lực” trong cơ quan truy tố, xét xử, thanh tra, kiểm tra; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó góp phần hoàn thiện nguyên tắc, thể chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để các quy định của Đảng đi vào cuộc sống...

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 2 năm còn lại phải tiếp tục tăng tốc, tạo nền tảng vững chắc cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong điều kiện đó, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá với phương châm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, chủ động phát hiện phòng ngừa kịp thời; xử lý đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp, các ngành liên quan cần đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục tạo chuyển biến theo hướng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ tính phòng ngừa “từ sớm, từ xa”. Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phải tự soi, tự sửa; phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; phối hợp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trí Dũng - Quốc Chiến
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn
CÁC TIN KHÁC