Liên kết website :[ Đăng ngày: 23/07/2018 ]

Trong những năm qua, Đảng bộ TX.Tân Uyên luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Tân Uyên trở thành đô thị loại III trước năm 2020. Tại cuộc họp vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Đề án đề nghị công nhận TX.Tân Uyên lên đô thị loại III. Kết quả này sẽ là đòn bẩy để kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Nhiều cố gắng

Thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TX.Tân Uyên luôn duy trì ở mức cao, bình quân 12,3%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp; năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, địa phương đã chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại; thu hút đầu tư được thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tốt; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh của thị xã được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

 

 Một góc đô thị TX.Tân Uyên. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết trong những năm qua thị xã luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tỉnh trên địa bàn thị xã, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, kết nối thị xã với các đô thị trong tỉnh. Đảng bộ thị xã luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo, quyết tâm xây dựng TX.Tân Uyên trở thành đô thị loại III trước năm 2020, trong đó lấy phường Uyên Hưng làm điểm đạt chuẩn văn minh đô thị.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đô thị, tổng điểm các tiêu chí đô thị loại III của TX.Tân Uyên đã tăng từ 76,98 điểm lên 90,44 điểm (đạt 90,44 điểm/100 điểm tối đa). Cụ thể, Tiêu chí 1 (Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội) thị xã đạt 19,0/20,0 điểm; Tiêu chí 2 (Quy mô dân số) đạt 8,0/8,0 điểm; Tiêu chí 3 (Mật độ dân số) đạt 5,19/6,0 điểm; Tiêu chí 4 (Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp) đạt 6,0/6,0 điểm; Tiêu chí 5 (Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị) đạt 52,25/60,0 điểm.

Một số tiêu chuẩn chưa đạt

TX.Tân Uyên được thành lập vào ngày 1-4-2014 (tách ra từ huyện Tân Uyên), là đô thị loại IV trong hệ thống đô thị vùng tỉnh Bình Dương. Thị xã có 12 đơn vị hành chính xã, phường với diện tích tự nhiên 19.175,72 ha, dân số trên 310.000 người.

Hiện TX.Tân Uyên vẫn còn 4 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu. Các tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu gồm: Tiêu chuẩn diện tích sàn nhà ở bình quân (tiêu chuẩn: 26,5m2/người) mới đạt 25,12m2/người (0,0 điểm/1,0 điểm); đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (tiêu chuẩn: 3 m2/người) mới đạt 1,92m2/người (0,0 điểm/1,0 điểm); tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định (tiêu chuẩn 25%) đạt 15,56% (0,0 điểm/1,0 điểm); Nhà tang lễ (tiêu chuẩn: 01) chưa có (0,0 điểm/1,0 điểm).

Lý giải về 4 tiêu chuẩn chưa đạt mức tối thiểu theo tiêu chuẩn đô thị loại III, ông Đoàn Hồng Tươi cho biết nguyên nhân là do hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã được kế thừa hạ tầng trên cơ sở chia tách huyện Tân Uyên trước đây (với sản xuất nông nghiệp là chủ yếu). Do đó, để đầu tư đồng bộ và đáp ứng các chỉ tiêu đô thị thì thị xã phải có nguồn vốn khá lớn mới có thể đạt được theo quy định, trong khi nguồn lực vốn hiện nay chưa đáp ứng kịp thời. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thị xã trong thời gian qua diễn ra khá nhanh, vì vậy công tác quản lý và xử lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của địa phương chưa đáp ứng kịp thời, đồng bộ.

Cùng với đó, việc ra quân lập lại trật tự đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị tuy đã được thị xã thực hiện nhưng chưa đồng bộ và việc phối hợp thực hiện giữa địa phương và các ngành chức năng chưa chặt chẽ. Trong khi đó, người lao động nhập cư trên địa bàn thị xã ngày càng cao, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội của một bộ phận nhỏ người dân chưa tốt. Việc tiếp cận để thực hiện công tác tuyên truyền đến nhóm người này cũng còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hiệu quả công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế. Khó khăn nữa là trình độ kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của thị xã không đồng đều, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, thiếu sinh động; người dân tham gia một số buổi tuyên truyền tại cơ sở còn ít.

Mặt khác, địa bàn thị xã tương đối rộng và giáp ranh với một số địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp, cho nên công tác phòng ngừa tội phạm của thị xã, nhất là tội phạm lưu động có những khó khăn nhất định. Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, có nhiều thay đổi, điều chỉnh nên ngành chức năng của thị xã gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng…

Phát triển đô thị đồng bộ, bền vững

Tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị Tân Uyên đồng bộ, bền vững, trong thời gian tới TX.Tân Uyên sẽ tập trung bố trí vốn đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp thiết để bảo đảm cho thị xã đạt chuẩn các tiêu chí đô thị loại III trong năm 2018. Theo đó, thị xã sẽ đầu tư vào các công trình như: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 425 (đường 30-4), Bệnh viện Đa khoa thị xã quy mô 200 giường, tuyến phố đi bộ phường Uyên Hưng (đoạn từ cây xăng Uyên Hưng đến Trung tâm Thế giới di động), đường ĐH 406, Công viên Uyên Hưng, các công trình chỉnh trang đô thị… Bên cạnh đó, thị xã hoàn chỉnh quy hoạch khu vực phát triển Uyên Hưng để tạo động lực thu hút đầu tư phát triển đô thị theo đúng định hướng; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa các công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo sức lan tỏa để phát triển, thu hút đầu tư.

Ông Đoàn Hồng Tươi cho biết thêm, nhằm nâng cấp đô thị hiện tại và hoàn chỉnh các thủ tục để trình Bộ Xây dựng công nhận TX.Tân Uyên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương trong năm 2018, thị xã đang nỗ lực hoàn thiện các chỉ tiêu đô thị còn yếu; đồng thời chỉ đạo UBND phường Uyên Hưng tập trung triển khai các biện pháp khắc phục tiêu chuẩn chưa đạt (tiêu chuẩn bắt buộc), các tiêu chí còn thiếu điểm (thuộc tiêu chuẩn vận động) để đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” vào cuối năm 2018 của thị xã theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2016/ QĐ-UBND ngày 1-8-2016 của UBND tỉnh.

UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Hiệp và Thạnh Phước triển khai thực hiện các nội dung để phấn đấu đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trong năm 2020. Đối với các tiêu chuẩn đô thị còn chưa đạt, thị xã tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng rà soát những nhiệm vụ cần thiết để thực hiện đạt các tiêu chí và tổ chức triển khai thực hiện một cách cụ thể, chi tiết, đồng thời báo cáo UBND thị xã những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo thực hiện. UBND thị xã cũng kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh hỗ trợ, chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp thực hiện...

Trên cơ sở phân tích đánh giá tổng hợp đối chiếu với 5 tiêu chí gồm 59 tiêu chuẩn được quy định tại phụ lục Nghị quyết số 1210/2016/ UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của TX.Tân Uyên được thể hiện qua 3 nhóm tiêu chuẩn như sau: Nhóm tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức điểm tối đa là 39 tiêu chuẩn (trong đó có 32 tiêu chuẩn thuộc khu vực nội thị và 7 tiêu chuẩn khu vực ngoại thị); nhóm tiêu chuẩn đạt trên mức điểm tối thiểu nhưng chưa vượt mức điểm tối đa là 16 tiêu chuẩn; nhóm các tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu là 4 tiêu chuẩn.

PHƯƠNG LÊ

Theo baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC