Liên kết website :


[ Đăng ngày: 29/01/2024 ]
 Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh đang triển khai thực hiện đúng tiến độ, nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
 
 
 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh trao công trình thanh niên “Bản đồ Việt Nam” tặng cơ sở hội tổ chức đại hội điểm

 Hoàn thành đại hội điểm
Với sự quyết tâm cao, chủ động công tác tổ chức hội các cấp trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 22-1, tất cả 9 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành đại hội điểm cơ sở đúng thời gian quy định theo sự chỉ đạo của Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm được các cơ sở hội thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc. Mặt khác, quy trình tổ chức đại hội bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và trình tự; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và thanh niên.
Điểm mới trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ này là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, như: Quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện đại hội, điểm danh đại biểu tham dự, triển lãm ảnh trên không gian ảo… Các đơn vị đã chủ động tổ chức không gian trưng bày triển lãm về sản phẩm nổi bật, tiêu biểu của các chi hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Các đại hội điểm đã thể hiện sự nhiệt huyết, năng động sáng tạo của thanh niên trên từng lĩnh vực, tạo nên khí thế phấn khởi và màu sắc của một ngày hội thanh niên.
Tại đại hội của các đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã trao tặng công trình thanh niên “Bản đồ Việt Nam” nhằm thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động. Thông qua đó đã góp phần tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc và tuyên truyền trong thanh niên về việc treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.
Sự thành công của đại hội điểm cấp cơ sở trên toàn tỉnh đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp ủy các cấp và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ của thanh niên toàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 19/91 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội cấp cơ sở.
Nỗ lực đạt mục tiêu
Mục tiêu năm 2024 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII trong tháng 8-2024 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo hội cơ sở tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo và tổ chức Đoàn cùng cấp phối hợp phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức thành công đại hội Hội LHTN Việt Nam. Song song đó, Hội LHTN tỉnh tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ còn chưa đạt, khảo sát tình hình thanh niên trong tình hình mới để xây dựng mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho chương trình công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029.
Chị Nguyễn Thanh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, cho biết: “Năm 2024, hội tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; phát động đợt thi đua cao điểm trong tổ chức hội. Đối với hội cơ sở đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội của địa phương, đơn vị nhằm chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và chú trọng thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số”.
Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, các cấp hội tham gia, đảm nhận thực hiện các công trình thanh niên thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, Hội LHTN Việt Nam cấp huyện hỗ trợ về nguồn vốn khởi nghiệp, cơ sở vật chất, không gian làm việc cho ít nhất 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên và toàn tỉnh phát triển ít nhất 20 tổ chức cơ sở hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước…
Ngoài ra, Hội LHTN tỉnh tập trung đánh giá, rà soát kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024. Sau đại hội cấp tỉnh, Hội LHTN tỉnh tổ chức Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Từ đây, tạo khí thế mới và tinh thần phấn khởi trong cán bộ hội và hội viên thanh niên, cùng đoàn kết tiếp tục nỗ lực thực hiện nghị quyết hội với mục tiêu phát triển và vững mạnh.

KIM TUYẾN
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn
CÁC TIN KHÁC