Liên kết website :[ Đăng ngày: 19/04/2024 ]
Quyển sách: “Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ việc làm của người lao động trước tác động của chuyển đổi số” / Ngọ Duy Hiểu; Phạm Thị Thu Lan đồng chủ biên – Hà Nội: Lao động, 2023. - 251tr; 20.5 cm.      

Chức năng của Công đoàn là tập hợp, giáo dục công nhân, lao động tạo thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giành chính quyền và xây dựng đất nước. Công đoàn có vai trò to lớn trong việc vận động công nhân lao động thi đua sản xuất, tiết kiệm làm ra nhiều của cải cho đất nước. Công đoàn có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của công nhân, lao động. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dự báo sẽ tạo ra những thay đổi chưa từng có đối với công việc và môi trường làm việc của con người. Giai đoạn quá độ với sự giao thoa của công việc cũ với công việc mới sẽ làm thay đổi tính chất việc làm, đòi hỏi người lao động phải thích ứng để tồn tại trong thế giới lao động của thời kỳ mới.

Quyển sách: “Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ việc làm của người lao động trước tác động của chuyển đổi số”  được hệ thống và giới thiệu đến các bạn đọc giúp bạn đọc tìm hiểu kỹ hơn về chuyển đổi số trong công tác công đoàn.

Chuyển đổi số chính là sự lựa chọn chủ động của con người để thích ứng với công nghệ mới. Với chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn đã tiến hành nghiên cứu đánh giá thực tiễn chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay và dự báo tác động tới việc làm của người lao động khi Việt Nam chuyển sang các giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số, từ đó đề xuất giải pháp về chính sách, pháp luật và vai trò của công đoàn trong bảo vệ việc làm của người lao động trước những yêu cầu công việc và kỹ năng ngày một thay đổi. Sách gồm 3 chương với các nội dung:

Mở đầu, tác giả đưa ra các thông tin về Tác động của chuyển đổi số tới việc làm cũng như vai trò của công đoàn trong bảo vệ việc làm của người lao động. Đồng thời, nêu lên thực trạng chuyển đổi số tác động tới các nghành nghề như: Dệt may, da giày, điện tử, doanh nghiệp cũng như thách thức của chuyển đổi số mang lại. 

Qua chương II, tác giả đề xuất các giải pháp cho công đoàn nhằm bảo vệ việc làm của người lao động trước tác động của chuyển đổi số về các lĩnh vực: Việc làm, tiền lương, thu nhập, môi trường làm việc và phương thức quản lý.

 Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong chương III của quyển sách với các khuyến nghị về vai trò của công đoàn: Xây dựng chương trình hành động về bảo vệ việc làm của người lao động; Lợi thế của chuyển đổi số chính là ứng dụng công nghệ liên kết và giám sát trách nhiệm xã hội; Cần hỗ trợ nhà nước trong quản trị và thanh tra lao động bằng cách khai thác dữ liệu để xác định nguy cơ vi phạm của người lao động cũng như đề xuất phòng ngừa những rủi ro có thế xảy ra.

Mời bạn đọc hãy cùng tìm đọc “Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ việc làm của người lao động trước tác động của chuyển đổi số” để có thể hiểu rõ hơn công tác Công đoàn trong thời kỳ chuyển đổi số.

Sách hiện có tại phòng Đọc, Phòng mượn của Thư viện tỉnh Bình Dương với kí hiệu VN.063269, trân trọng mời quý độc giả tìm đọc!

Nguyễn Thị Thu Hằng – Thư viện tỉnh
CÁC TIN KHÁC