Liên kết website :[ Đăng ngày: 22/11/2021 ]

Ngày 18/11/2021, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm tiếp tục trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các ý kiến góp ý của các cơ quan thông tin, thư viện, các chuyên gia thuộc khu vực phía Nam; các cơ sở đào tạo ngảnh Thông tin – Thư viện tại Tp. Hồ Chí Minh; các công ty cung cấp giải pháp công nghệ về lĩnh vực thư viện cho Dự thảo lần 2 Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện”. Đây là Hội nghị lần thứ Hai, trước đó ngày 30/12/2020, TVQG đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất tại Hà Nội.


Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tích cực của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, thông tin, tiêu chuẩn, các công ty cung cấp giải pháp công nghệ về lĩnh vực thư viện. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đánh giá cao cách thức triển khai Dự án bài bản, các thành viên Ban Biên soạn có cách làm việc khoa học và đều thống nhất về sự cần thiết trong việc nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về liên kết hệ thống mở, đánh giá cao tầm quan trọng và tính thực tiễn của tiêu chuẩn, khẳng định đây là một tiêu chuẩn đặc biệt khó liên quan đến tầng ứng dụng đề cập đến những công nghệ mới chuyên sâu, một số ý kiến tập trung góp ý về Việt hóa, chỉnh sửa một số thuật ngữ để dễ hiểu, dễ tiếp cận và thuận lợi hơn cho việc áp dụng sau này; Đề xuất TVQG sau công bố cần có những hoạt động tổ chức, tuyên truyền, áp dụng tiêu chuẩn... Đây là cơ sở quan trọng để Ban Tư vấn, Ban Biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện” tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo và Thuyết minh Tiêu chuẩn.

 

Một số hình ảnh sự kiện:

 2021-11-18-tc- 2

 Toàn cảnh Hội nghị

 2021-11-18-tc- 3
 ThS. Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG, Chủ nhiệm Dự án trình bày Báo cáo đề dẫn
 2021-11-18-tc- 4
 ThS. Lê Đức Thắng - Trưởng Ban Biên soạn trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình góp ý
 của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo và Thuyết minh Dự thảo
 2021-11-18-tc- 5
 
 2021-11-18-tc- 6
 
 2021-11-18-tc- 7
 
 2021-11-18-tc- 8
 
 2021-11-18-tc- 9
 
 2021-11-18-tc- 10
 
 2021-11-18-tc- 11
 
 2021-11-18-tc- 12
 
 2021-11-18-tc- 13
 Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

Tin: Thúy Hằng
Nguồn trích: nlv.gov.vn

CÁC TIN KHÁC